Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 06.03.2020 r. o godz. 1130 w Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej odbędzie się egzamin poprawkowy (III termin) z przedmiotu „Biologia” dla studentów I roku kierunku lekarsko-dentystycznego. (Proszę przynieść ze sobą niebieski długopis!)