Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 22.01.2020 r. o godz. 1000 w Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej odbędzie się całościowe zaliczenie ćwiczeń  z przedmiotu „Biologia” dla studentów I roku kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów.