Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 08.03.2019 r. o godz. 1000 w AULI odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Biologia” dla studentów I roku kierunku lekarsko-dentystycznego, (proszę przynieść ze sobą niebieski długopis!).