KATEDRA i ZAKŁAD
Biologii Medycznej i Molekularnej
KATEDRA i ZAKŁAD
Biologii Medycznej i Molekularnej
KATEDRA i ZAKŁAD
Biologii Medycznej i Molekularnej

Kilka słów o Katedrze...

1. Rys historyczny

 

Katedra Biologii Ogólnej w Rokitnicy Akademii Lekarskiej w Bytomiu powstała w 1948 r. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Stanisław Skowron. W 1950 r. kierownictwo katedry przejął dr Kazimierz Rapacz, a następnie w 1953 r. mgr Władysława Chachulska. W latach 1954 - 1982 Katedrą i Zakładem Ogólnej Biologii na Wydziale Lekarskim ŚAM kierował prof. Ryszard Wróblewski.

W pierwszych latach istnienia zakładu działalność dydaktyczna opierała się na kadrach i zapleczu materialnym Katedry Biologii i Embriologii AM w Krakowie, którą kierował prof. Stanisław Skowron. Właściwy kierunek rozwoju katedry wyznaczył prof. Ryszard Wróblewski. W ramach Katedry Biologii Ogólnej powołane zostały następujące pracownie: Przeszczepów (1963 r., dr Jeremi Czaplicki), Genetyki (1967 r., dr Danuta Dziekanowska) i Parazytologii (1968 r., dr Alina Grzybek).

W roku 1971 Katedra Biologii Ogólnej została włączona do Instytutu Biologiczno-Morfologicznego. Nowa struktura Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu powstała 1981 roku po rozwiązaniu struktury instytutów. Prof. Ryszard Wróblewski dzięki ogromnej pracy swojej i zespołu, życzliwości biologicznych placówek uniwersyteckich i władz Uczelni, wyposażył zakład w niezbędne pomoce dydaktyczne i naukowe.

Po śmierci prof. Ryszarda Wróblewskiego (10. 01. 1982 r), obowiązki kierownika Katedry przejęła dr n. przyr. Alina Grzybek, Od 1997 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu - Rokitnicy Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach został prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski. 

W 2014 r. w ramach restrukturyzacji jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w struktury Katedry i Zakładu Biologii Medycznej i Molekularnej włączono Zakład Biochemii Klinicznej, działający dotychczas w obrębie Katedry i Zakładu Biochemii Ogólnej. Obowiązki kierownika powierzono prof. dr hab.n.med. Zofii Ostrowskiej.

Aktualnie pracownicy Katedry prowadzą działalność naukową i edukacyjną z podstaw teoretycznych i wybranych umiejetności praktycznych z zakresu biologii medycznej i molekularnej. Dydaktyka obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria dla studentów I i III roku kierunku lekarskiego i/lub kierunku lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego.

 

2. Działalność dydaktyczna

 

Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla:

 

3. Działalność naukowa

 

W Katedrze Biologii Medycznej i Molekularnej prowadzone są badania naukowe z zakresu:

 

Stosowane metody badawcze: PCR, Q-PCR, genotypowanie z zastosowaniem sond TaqMan, sekwencjonowanie, badania z zakresu epigenetyki (głównie metylacji DNA), test ELISA.

Kierunek Lekarski I rok

Wprowadzenie do kierunku Lekarskiego I roku

Wprowadzenie do kierunku Lekarskiego I roku - jakiś opis?

 

Zakładki dla I roku kierunku Lekarskiego

Kierunek Lekarski II rok

Wprowadzenie do kierunku Lekarskiego II roku

Wprowadzenie do kierunku Lekarskiego II roku - jakiś opis?

 

Zakładki dla II roku kierunku Lekarskiego

Kierunek Lekarski III rok

Wprowadzenie do kierunku Lekarskiego III roku

Wprowadzenie do kierunku Lekarskiego III roku - jakiś opis?

 

Zakładki dla III roku kierunku Lekarskiego

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Wprowadzenie do kierunku Lekarsko-Dentystycznego

Wprowadzenie do kierunku Lekarsko-Dentystycznego - jakiś opis?

 

Zakładki dla kierunku Lekarsko-Dentystycznego

Kierunek Ratownictwo Medyczne

Wprowadzenie do kierunku Ratownictwo Medyczne

Wprowadzenie do kierunku Ratownictwo Medyczne - jakiś opis?

 

Zakładki dla kierunku Ratownictwo Medyczne

Genetyka

Study At The Dentistry

Introduction to Study At The Dentistry

Introduction to Study At The Dentistry - jakiś opis?

 

Tabs for Study At The Dentistry

Koło Naukowe

Koło Naukowe

Studentów zainteresowanych działalnością naukową Katedry zachęcamy do uczestnictwa w pracach Koła Naukowego.

Opiekunem Koła jest  dr hab.n.med. Elżbieta Świętochowska.

 

Zalety pracy w Kole Naukowym:

 

Najnowsze publikacje z udziałem studentów:

1. Strzelczyk JK, Gaździcka J, Cuber P, Asman M, Trapp G, Gołąbek K, Zalewska-Ziob M, Nowak-Chmura M, Siuda K, Wiczkowski A, Solarz K.: Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks collected from southern Poland.Acta Parasitol. 2015; 60:666-74, (IF: 0,905).

2. Szydło B, Kiczmer P, Świętochowska E, Ostrowska Z. Rola omentyny i chemeryny w zespole metabolicznym i chorobach nowotworowych. Post.Hig.Med.Dosw. 2016; 70: 844-849, (IF: 0,769). 

3. Bochon B, Bazan A, Gajdzik K. Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie – aktualny stan badań. The use of stem cells in medicine - the current state of research. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Choroby, Poznań 2016.

 

Wystąpienia na konferencjach SKN:

1. ,Wpływ czynników środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych na częstość występowania rozszczepu podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego u dzieci z aglomeracji śląskiej” Paweł Kopaczko, Justyna Laszczak. VII Międzynarodowa  Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, 17-18 maja 2012, Katowice Ligota

2. ,,Ekspresja genu kodującego odwrotną transkryptazę telomerazy w tkance nowotworowej pacjentów z rakiem płuca oznaczana metodą Q-RT-PCR w technologii TaqMan”. Piotr Gwizdak VIII Międzynarodowa i LII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach-Ligocie, 16-17 maja 2013, Wydział Lekarski SUM w Katowicach

3. ,,Ekspresja genu kodującego transformujący czynnik wzrostowy beta w późniejszych etapach regeneracji wątroby szczura”. Justyna Maciejiczek VIII Międzynarodowa i LII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach-Ligocie, 16-17 maja 2013, Wydział Lekarski SUM w Katowicach

 

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej

Ul. Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica

(32) 208 36 00
biolmedzab@sum.edu.pl