KATEDRA i ZAKŁAD
BiologiiMedycznej i Molekularnej

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
KATEDRA i ZAKŁAD
Biologii Medycznej i Molekularnej

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
KATEDRA i ZAKŁAD
Biologii Medycznej i Molekularnej

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Kilka słów o Katedrze...

1. Rys historyczny

 

Katedra Biologii Ogólnej w Rokitnicy Akademii Lekarskiej w Bytomiu powstała w 1948 r. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Stanisław Skowron. W 1950 r. kierownictwo katedry przejął dr Kazimierz Rapacz, a następnie w 1953 r. mgr Władysława Chachulska. W latach 1954 - 1982 Katedrą i Zakładem Ogólnej Biologii na Wydziale Lekarskim ŚAM kierował prof. Ryszard Wróblewski.

W pierwszych latach istnienia zakładu działalność dydaktyczna opierała się na kadrach i zapleczu materialnym Katedry Biologii i Embriologii AM w Krakowie, którą kierował prof. Stanisław Skowron. Właściwy kierunek rozwoju katedry wyznaczył prof. Ryszard Wróblewski. W ramach Katedry Biologii Ogólnej powołane zostały następujące pracownie: Przeszczepów (1963 r., dr Jeremi Czaplicki), Genetyki (1967 r., dr Danuta Dziekanowska) i Parazytologii (1968 r., dr Alina Grzybek).

W roku 1971 Katedra Biologii Ogólnej została włączona do Instytutu Biologiczno-Morfologicznego. Nowa struktura Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu powstała 1981 roku po rozwiązaniu struktury instytutów. Prof. Ryszard Wróblewski dzięki ogromnej pracy swojej i zespołu, życzliwości biologicznych placówek uniwersyteckich i władz Uczelni, wyposażył zakład w niezbędne pomoce dydaktyczne i naukowe.

Po śmierci prof. Ryszarda Wróblewskiego (10. 01. 1982 r), obowiązki kierownika Katedry przejęła dr n. przyr. Alina Grzybek, Od 1997 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu - Rokitnicy Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach został prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski. 

W 2014 r. w ramach restrukturyzacji jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w struktury Katedry i Zakładu Biologii Medycznej i Molekularnej włączono Zakład Biochemii Klinicznej, działający dotychczas w obrębie Katedry i Zakładu Biochemii Ogólnej. Obowiązki kierownika powierzono prof. dr hab.n.med. Zofii Ostrowskiej. Od listopada 2020 roku kierownikiem Katedry jest dr hab. n. med. Joanna Strzelczyk, prof. SUM.

Aktualnie pracownicy Katedry prowadzą działalność naukową i edukacyjną z podstaw teoretycznych i wybranych umiejetności praktycznych z zakresu biologii medycznej i molekularnej. Dydaktyka obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria dla studentów I i III roku kierunku lekarskiego, I kierunku lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego oraz I roku kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonego w j.angielskim.

 

2. Działalność dydaktyczna

 

Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla:

 

3. Działalność naukowa

Biologia molekularna:

Stosowane metody:

Bioinformatyka:

Diagnostyka laboratoryjna:

Stosowane metody:

 Parazytologia i Akaroentomologia medyczna:

Stosowane metody:

                                                                       

 

 

Kierunek Lekarski I rok

Kierunek Lekarski III rok

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Kierunek Ratownictwo Medyczne

Study At The Dentistry

Koło Naukowe

Koło Naukowe

Studentów zainteresowanych działalnością naukową Katedry zachęcamy do uczestnictwa w pracach Koła Naukowego.

Opiekunem Koła jest  dr hab.n.med. Elżbieta Świętochowska, prof. SUM

 

       Studenci należący do Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod opieką Pani dr hab.n.med. Elżbiety Świętochowskiej, prof. SUM  mają możliwość poznawania wielu technik związanych z diagnostyką laboratoryjną oraz biologią molekularną, jak również prowadzenia badań naukowych. Praca naukowa w Kole umożliwia zdobycie wielu umiejętności praktycznych, między innymi: homogenizacji, oznaczania stężeń białek testem ELISA, przygotowywania materiału biologicznego do izolacji materiału genetycznego, technik izolacji DNA, badań polimorfizmów oraz izolacji RNA oraz ekspresji genów, czy oznaczania ekspresji microRNA innowacyjną metodą MIREIA.

W Kole Naukowym wiodącym tematem są badania nad rakiem jelita grubego. Członkowie Koła są autorami prac oryginalnych z tematyki angiogenezy, immunologii oraz remodelingu w raku jelita grubego:                                              

- Assessment of CMKLR1 level in colorectal cancer and its correlation with angiogenic markers(Exp. Mol. Pathol, IF: 2,280),  miREIA - an immunoassay method in assessment of microRNA levels in tumor tissue-pilot study. The impact of miR-93-5p, miR-142-5p and IFNγ on PD-L1 level in colorectal cancer (Acta Biochimica Polonica, IF:1,626),  

- Assessment of the correlations between cytokines levels and the periostin level in colorectal cancer (Cytokine,IF: (2019): 2,952), GDF-15 level correlates with CMKLR1 and VEGF-A in tumor-free margin in colorectal cancer (Current Medical Sciences, IF: 1,273).

 

Ponadto opublikowali trzy prace poglądowe: 

- The role of genetic polymorphism within PD-L1 gene in cancer (Exp. Mol. Pathol.,IF: 2,280), Ocena wpływu polimorfizmów genetycznych receptorów opioidowych, purynergicznych i adrenergicznych na terapie opioidowe (Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, IF: 0,878),

- Assessment of the impact of PTGS1, PTGS2 and CYP2C9 polymorphisms on pain, effectiveness and safety of NSAID therapies (Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Impact Factor 0,878).

 

Członkowie Koła wyniki swojej pracy prezentowali również na wielu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym:

- IX Ogólnopolska Konferencja Studencka- Wejrzenie w Nowotworzenie, temat: Czy adipokiny mogą mieć wpływ na powstawanie mięśniaków macicy? ( I miejsce); 15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists- WIMC, temat: Investigating the angiogenesis in colorectal cancer (III miejsce);

- VII Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź, Temat: Polimorfizmy PTGS1, PTGS2 oraz CYP2C9 w aspekcie bólu i skuteczności terapii NLPZ (wyróżnienie); IV Ogólnopolska Konferencja Genetyczna „Genomica”, Kraków, tematy: Znaczenie polimorfizmów genetycznych receptorów opioidowych w terapii opioidowej oraz Znaczenie polimorfizmów PTGS1 i PTGS2 w bólu i skuteczności terapii NLPZ;

- VII Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź, temat: Znaczenie polimorfizmów genetycznych receptorów opioidowych, purynergicznych i adrenergicznych w terapii opioidowej;

- X Ogólnopolska Konferencja- Postępy w Badaniach Biomedycznych 30.11.2019r. Warszawa, tematy: Ocena występowania receptora CMKLR1 w raku jelita grubego i jego korelacja z markerami angiogenezy oraz  Analiza stężeń HIF 1α, VEGF-A oraz GDF-15 w guzie i marginesie tkankowym u pacjentów z rakiem jelita grubego.

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej

Ul. Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica

(32) 272 21 71
biolmedzab@sum.edu.pl