Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIE

 

 Dnia 25.02.2020 r. o godz. 1000 w sali wykładowej przy Katedrze Biochemii odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Biologia i parazytologia” dla studentów I roku kierunku ratownictwo medyczne.