Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIE

 

 Dnia 04.03.2020 r. o godz. 900 w sali wykładowej przy Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej odbędzie się egzamin poprawkowy (III termin) z przedmiotu „Biologia i parazytologia” dla studentów I roku kierunku ratownictwo medyczne.