Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

 

 Dnia 06.12.2019 r. o godz. 1115 w sali wykładowej przy Katedrze Biochemii odbędzie się egzamin z przedmiotu „Biologia i parazytologia” dla studentów I roku kierunku ratownictwo medyczne.