Ogłoszenia

Ogłoszenia

.

OGŁOSZENIE

 

Dnia 08.03.2019 r. o godz. 1000 w AULI odbędzie się egzamin poprawkowy (III termin) z przedmiotu „Biologia molekularna i parazytologia” dla studentów I roku kierunku lekarskiego dla osób, które były nieobecne na wcześniejszych terminach (proszę przynieść ze sobą niebieski długopis).