Piśmiennictwo

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo dla I roku kierunku ratownictwo medyczne

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, 

z przedmiotu „Parazytologia” 

w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

Podręczniki podstawowe:

  1. Ferenc T. , Kurnatowski P. , Błaszkowska J. „Zarys parazytologii medycznej”, Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.
  2. Kadłubowski R., Kurnatowski A. „Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów”, (wydanie VII), PZWL, Warszawa 1999.

 

Podręczniki uzupełniające:

  1. Deryło A. (praca zbiorowa), „Parazytologia i akaroentomologia medyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  2. Buczek A. „Choroby pasożytnicze”,  Wydawnictwo LIBER, Lublin 2003.
  3. Heczko B., Wróblewska M., Pietrzyk A. „Mikrobiologia lekarska”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.