Seminaria i ćwiczenia

Seminaria i ćwiczenia

Plan nauczania dla studentów I roku kierunku ratownictwo medyczne
z przedmiotu „PBiologia i parazytologia”
w roku akad. 2019/2020

Seminaria i ćwiczenia

Zajęcia nr 1

08.10.2019

 

Temat seminarium: Budowa i funkcja materiału genetycznego

Temat ćwiczenia: Struktura i funkcja chromosomów

 

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1.  Budowa i zasady posługiwania się mikroskopem:
     a.  właściwości mikroskopu optycznego (powiększenie, zdolność rozdzielcza).
     b.  obserwacja lupowa oraz mikroskopowa z immersją.
2.  Elementy budujące DNA oraz RNA.
3.  Replikacja genomu.
4.  Regulacja ekspresji genu.
5.  Budowa genomu jądrowego.
6.  Struktura chromatyny. Euchromatyna i heterochromatyna.
7.  Nukleosomowa budowa chromatyny. Sposób upakowania chromatyny w jądrze.
8.  Kariotyp - liczba i morfologia chromosomów.
9.  Podziały komórkowe: mitoza i mejoza.

 

 Pisemne zaliczenie zajęć nr 1

 

Na zajęcia należy przynieść karty pracy (załącznik nr 1) plik

 

 Piśmiennictwo podstawowe:

1.  Bal J.: Genetyka Medyczna i Molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017: rozdział II.1 oraz II.2

Piśmiennictwo uzupełniające:

1.  Achtelik W. (red).: Materiały do ćwiczeń z lekarskiej biologii ogólnej.  . Katowice, 1989: rozdział Metody obserwacji biologicznej.
2.  Kilarski W.: Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 

 

Zajęcia nr 2

  15.10.2019

 

Temat seminarium: Uwarunkowania genetyczne grup krwi u człowieka

Temat ćwiczenia: Dziedziczenie grup krwi w układzie AB0 i Rh

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1.  Pierwsze prawo Mendla.
2.  Drugie prawo Mendla.
3.  Układ grupowy AB0.
     3.1.  Antygeny układu AB0.
     3.2.  Przeciwciała układu AB0.
     3.3.  Budowa antygenów układu AB0.
     3.4.  Fenotyp Bombay.
4.  Dziedziczenie grup krwi w układzie AB0.
5.  Układ grupowy Rh.
6.  Konflikt serologiczny w układzie Rh.
7.  Konflikt serologiczny w układzie AB0.

  

Pisemne zaliczenie zajęć nr 2

 

Na zajęcia należy przynieść karty pracy (załącznik nr 2) plik

 

Piśmiennictwo podstawowe:

1.  Drewa G., Ferenc T.: Genetyka medyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

  

Zajęcia nr 3

22.10.2019

 

Temat seminarium: Wprowadzenie do epidemiologii zakażeń pasożytami

Temat ćwiczenia: Pierwotniaki występujące w środowisku człowieka

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1.  Rozprzestrzenianie geograficzne.
2.  Postać inwazyjna, sposób zarażenia, cykl rozwojowy.
3.  Skutki i objawy pasożytowania.
4.  Materiał biologiczny i metody diagnostyczne w celu wykrycia pasożyta.

  

Entamoeba histolytica - pełzak czerwonki

Giardia intestinalis (syn. Giardia lamblia) - giardia

Toxoplasma gondii - toksoplazma

Trichomonas vaginalis – rzęsistek pochwowy

Trypanosoma brucei gambiense. – świdrowiec gambijski

Trypanosoma brucei rhodesiense – świdrowiec rodezyjski

Trypanosoma cruzi - trypanosoma

Plasmodium malariae – zarodziec pasmowy

Plasmodium vivax - zarodziec ruchliwy

Plasmodium ovale – zarodziec owalny

Plasmodium falciparum – zarodziec sierpowy

 

Pisemne zaliczenie zajęć nr 3

 

Na zajęcia należy przynieść karty pracy (załącznik nr 3) plik

 

Piśmiennictwo podstawowe:

1.  Błaszkowska J., Ferenc T., Kurnatowski P.: Zarys parazytologii medycznej. Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1.  Kadłubowski R., Kurnatowski A.: Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów, (wydanie VII), PZWL, Warszawa 1999.
2.  Buczek A.: Choroby pasożytnicze, Wydawnictwo LIBER, Lublin 2003.

 

Zajęcia nr 4

29.10.2019

 

Temat seminarium: Podstawy diagnostyki parazytologicznej

Temat ćwiczenia: Pasożyty przewodu pokarmowego i tkanek

  

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1.  Rozprzestrzenianie geograficzne.
2.  Postać inwazyjna, sposób zarażenia, cykl rozwojowy.
3.  Skutki i objawy pasożytowania.
4.  Materiał biologiczny i metody diagnostyczne w celu wykrycia pasożyta.

 

Fasciola hepatica – motylica wątrobowa

Dipyllobothrium latum – bruzdogłowiec szeroki

Taenia saginata – tasiemiec nieuzbrojony

Taenia solium – tasiemiec uzbrojony

Echinococcus granulosus – tasiemiec bąblowcowy

Enterobius vermicularis - owsik ludzki

Ascaris lumbricoides – glista ludzka

Trichuris trichiura – włosogłówka ludzka

Trichinella spiralis – włosień kręty

  

Pisemne zaliczenia zajęć nr 4

 

Na zajęcia należy przynieść karty pracy (załącznik nr 4) plik

 

 

Piśmiennictwo podstawowe:

1.    Błaszkowska J., Ferenc T., Kurnatowski P.: Zarys parazytologii medycznej. Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1.    Kadłubowski R., Kurnatowski A.: Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów, (wydanie VII), PZWL, Warszawa 1999.

2.    Buczek A.: Choroby pasożytnicze, Wydawnictwo LIBER, Lublin 2003.

 

 

Zajęcia nr 5

05.11.2019

 

Temat seminarium: Znaczenie stawonogów w medycynie

Temat ćwiczenia: Stawonogi pasożytnicze i alergogenne człowieka

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1.  Rozprzestrzenianie geograficzne.
2.  Postać inwazyjna, sposób zarażenia, cykl rozwojowy.
3.  Skutki i objawy pasożytowania.
4.  Materiał biologiczny i metody diagnostyczne w celu wykrycia pasożyta.

 

Ixodes ricinus - kleszcz pospolity 

Sarcoptes scabiei - świerzbowiec ludzki

Dermatophagoides pteronyssinus - skórożarłoczek skryty

Acarus siro (syn. Tyroglyphus farinae) - rozkruszek mączny

Pediculus humanus - wesz ludzka

Pthirus pubis - wesz łonowa

Pulex irritans - pchła ludzka

Cimex lectularius - pluskwa domowa

 

Pisemne zaliczenie zajęć nr 5

 

Na zajęcia należy przynieść karty pracy (załącznik nr 5) plik

  

Piśmiennictwo podstawowe:

1.  Błaszkowska J., Ferenc T., Kurnatowski P.: Zarys parazytologii medycznej. Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1.  Kadłubowski R., Kurnatowski A.: Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów, (wydanie VII), PZWL, Warszawa 1999.
2.  Buczek A.: Choroby pasożytnicze, Wydawnictwo LIBER, Lublin 2003.