Piśmiennictwo

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo dla I roku kierunku lekarsko-dentystycznego

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,

z przedmiotu „Biologia”

w roku akademickim 2018/2019

 

 

Podręczniki podstawowe:

 1. Kadłubowski R., Kurnatowski A. „Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów”, (wydanie VII), PZWL, Warszawa 1999.
 2. Ferenc T. , Kurnatowski P. , Błaszkowska J. „Zarys parazytologii medycznej”, Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.
 3. Deryło A. (praca zbiorowa), „Parazytologia i akaroentomologia medyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 4. Drewa G., Ferenc T. „Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów”, Wydawnictwo Urban &Partner, Wrocław 2011.
 5. Węgleński P. „Genetyka molekularna”, (wydanie nowe). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 6. Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J., White R.L. „Genetyka medyczna”, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2000.

 

Podręczniki uzupełniające:

 1. Buczek A. „Choroby pasożytnicze”,  Wydawnictwo LIBER, Lublin 2003.
 2. Heczko B., Wróblewska M., Pietrzyk A. „Mikrobiologia lekarska”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 3. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.N. „Biologia molekularna. Krótkie wykłady”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 4. Fletcher H.L., Hickey GJ., Winter P.C. “Genetyka. Krótkie wykłady”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 5. Brown T.A., (pod red. Piotra Węgleńskiego) „Genomy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 2012.
 6. Pod red. Achtelik W. Materiały do ćwiczeń z lekarskiej biologii ogólnej. Część I, II. Katowice, 1984,1989.