Wykłady

Wykłady

 

Tematyka wykładów z diagnostyki laboratoryjnej dla studentów III roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
realizowanych przez pracowników Katedry Biologii Medycznej i Molekularnej  
w Zabrzu-Rokitnicy
w roku akademickim 2018/2019, semestr V, aula Zabrze-Rokitnica i w formie e-learning

 

Dr hab.n.med. Elżbieta Świętochowska – adiunkt, kierownik zajęć dydaktycznych z diagnostyki laboratoryjnej
01.10.2018 (godz. 10.30-12.00) aula Zabrze-Rokitnica

1. Problemy związane z pracą zewnątrz- i wewnątrzlaboratoryjną:

 • cel badań laboratoryjnych
 • prawidłowe zlecanie badań i wystawianie skierowań
 • właściwe przygotowanie pacjenta do pobierania materiału do badań laboratoryjnych
 • rodzaje materiału biologicznego w badaniach biomedycznych
 • rodzaje badań laboratoryjnych
 • badania narządowe (profilowe)
 • badania czynnościowe z zastosowaniem metod radioizotopowych
 • bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna przed promieniowaniem
 • środki ostrożności w postępowaniu z materiałem biologicznym
 • aspekt chronobiologii w diagnostyce laboratoryjnej
 • laboratorium analiz pilnych

2. Możliwości diagnostyczne współczesnego laboratorium pediatrycznego

 • wybrane przykłady chorób wieku dziecięcego
 • żółtaczka noworodkowa
 • dziedziczne choroby związane z metabolizmem i transportem bilirubiny
 • hipoglikemia noworodków
 • hipokaliemia
 • wrodzone błędy metaboliczne
 • zaburzenia endokrynologiczne w pediatrii (wrodzona niedoczynność tarczycy, wrodzony przerost nadnerczy, zaburzenia wzrastania i dojrzewania)
 • choroby nowotworowe w pediatrii

3. Rola badania krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów z jam ciała, nasienia oraz śliny we współczesnej diagnostyce laboratoryjnej

Prof.dr hab.n.med. Zofia Ostrowska, kierownik Katedry

22.10.2018 (godz. 10.30-12.00) - aula Zabrze-Rokitnica

4. Podstawowe pojęcia stosowane w laboratoryjnej diagnostyce klinicznej oraz sposoby wykorzystania wyniku badania laboratoryjnego w praktyce medycznej
5. Kontrola jakości badań laboratoryjnych:

 • kontrola precyzji metody
 • kontrola dokładności metody
 • umiejętność wykorzystywania wyników kontroli jakości badań laboratoryjnych dla podniesienia wiarygodności wyniku pacjenta

6. Podstawowe techniki laboratoryjne w nowoczesnej diagnostyce klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod immunochemicznych:

 • radioimmunologiczne
 • radioimmunometryczne
 • immunoenzymatyczne
 • immunochemiluminescencyjne
 • immunofluorescencyjne

7. Algorytmy postępowania diagnostycznego

Dr n.med. Marzena Zalewska-Ziob - adiunkt Katedry
e-learning

8. Diagnostyka chorób wątroby i przewodów żółciowych

 • ocena funkcji wątroby
 • oznaczanie bilirubiny i urobilinogenu - różnicowanie hiperbilirubinemii
 • enzymy jako wykładnik funkcji wątroby
 • wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C
 • testy z użyciem barwników egzogennych
 • mechanizmy detoksykacyjne
 • porfirie

9. Testy biochemiczne i próby czynnościowe w diagnostyce zaburzeń funkcji jelit
e-learning

10. Diagnostyka chorób trzustki
a) omówienie wydzielania podstawowego soku trzustkowego
b) omówienie i interpretacja podstawowych testów biochemicznych związanych z tym narządem:

 • oznaczanie aktywności amylazy i lipazy trzustkowej we krwi i w moczu
 • oznaczanie zawartości tłuszczu w kale
 • oznaczanie stężenia glukozy we krwi
 • oznaczanie wartości bilirubiny, fosfatazy alkalicznej oraz GGTP

c) różnicowanie chorób trzustki

 • ostre zapalenie trzustki
 • przewlekłe zapalenia trzustki
 • zespół Zollingera-Ellisona

11. Metody biologii molekularnej w diagnostyce klinicznej

 

* - obowiązuje powtórzenie materiału z zakresu biochemii i fizjologii dotyczącego tematyki wykładów z diagnostyki  laboratoryjnej

 

Hasło do wykładów w platformie e-learning: Diagnostyka

 

.