Harmonogram Zajęć

Harmonogram Zajęć

Harmonogram zajęć z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna
dla studentów II roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk medycznych w Zabrzu w roku akad. 2019/2020.