KATEDRA i ZAKŁAD
BiologiiMedycznej i Molekularnej

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
KATEDRA i ZAKŁAD
Biologii Medycznej i Molekularnej

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
KATEDRA i ZAKŁAD
Biologii Medycznej i Molekularnej

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Literatura

Literatura podstawowa:

Bal J. „Genetyka Medyczna i Molekularna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Drewa G., Ferenc T. „Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów”, Wydawnictwo Urban &Partner, Wrocław 2011.

Błaszkowska J., Ferenc T. , Kurnatowski P. „Zarys parazytologii medycznej”, Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

 

 

Literatura uzupełniająca:

Kilarski W.” Strukturalne podstawy biologii komórki”. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2007 i następne edycje.

Alberts B. „Podstawy biologii komórki”, PWN, 2005 lub kolejne edycje.

Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J., White R.L. „Genetyka medyczna”, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2000.

Kadłubowski R., Kurnatowski A. „Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów”, (wydanie VII), PZWL, Warszawa 1999.

Buczek A. „Choroby pasożytnicze”,  Wydawnictwo LIBER, Lublin 2003.

Kilka słów o Katedrze...

1. Rys historyczny

 

Katedra Biologii Ogólnej w Rokitnicy Akademii Lekarskiej w Bytomiu powstała w 1948 r. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Stanisław Skowron. W 1950 r. kierownictwo katedry przejął dr Kazimierz Rapacz, a następnie w 1953 r. mgr Władysława Chachulska. W latach 1954 - 1982 Katedrą i Zakładem Ogólnej Biologii na Wydziale Lekarskim ŚAM kierował prof. Ryszard Wróblewski.

W pierwszych latach istnienia zakładu działalność dydaktyczna opierała się na kadrach i zapleczu materialnym Katedry Biologii i Embriologii AM w Krakowie, którą kierował prof. Stanisław Skowron. Właściwy kierunek rozwoju katedry wyznaczył prof. Ryszard Wróblewski. W ramach Katedry Biologii Ogólnej powołane zostały następujące pracownie: Przeszczepów (1963 r., dr Jeremi Czaplicki), Genetyki (1967 r., dr Danuta Dziekanowska) i Parazytologii (1968 r., dr Alina Grzybek).

W roku 1971 Katedra Biologii Ogólnej została włączona do Instytutu Biologiczno-Morfologicznego. Nowa struktura Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu powstała 1981 roku po rozwiązaniu struktury instytutów. Prof. Ryszard Wróblewski dzięki ogromnej pracy swojej i zespołu, życzliwości biologicznych placówek uniwersyteckich i władz Uczelni, wyposażył zakład w niezbędne pomoce dydaktyczne i naukowe.

Po śmierci prof. Ryszarda Wróblewskiego (10. 01. 1982 r), obowiązki kierownika Katedry przejęła dr n. przyr. Alina Grzybek, Od 1997 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu - Rokitnicy Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach został prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski. 

W 2014 r. w ramach restrukturyzacji jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w struktury Katedry i Zakładu Biologii Medycznej i Molekularnej włączono Zakład Biochemii Klinicznej, działający dotychczas w obrębie Katedry i Zakładu Biochemii Ogólnej. Obowiązki kierownika powierzono prof. dr hab.n.med. Zofii Ostrowskiej.

Aktualnie pracownicy Katedry prowadzą działalność naukową i edukacyjną z podstaw teoretycznych i wybranych umiejetności praktycznych z zakresu biologii medycznej i molekularnej. Dydaktyka obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria dla studentów I i III roku kierunku lekarskiego i/lub kierunku lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego.

 

2. Działalność dydaktyczna

 

Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla:

 

3. Działalność naukowa

 

W Katedrze Biologii Medycznej i Molekularnej prowadzone są badania naukowe z zakresu:

 

Stosowane metody badawcze: PCR, Q-PCR, genotypowanie z zastosowaniem sond TaqMan, sekwencjonowanie, badania z zakresu epigenetyki (głównie metylacji DNA), test ELISA.

Kierunek Lekarski I rok

Zajęcia on-line

Poniżej plan zajęć on-line dla grup 1Z - 6Z w terminie 13 - 16.10.2020 roku.

Aktualizacja: 13.10.2020

 

PLAN ZAJĘĆ

 

 

Plan zajęć on-line dla kolejnych grup zostanie opracowany do końca tygodnia.

Wprowadzenie do kierunku Lekarskiego I roku

Wprowadzenie do kierunku Lekarskiego I roku - jakiś opis?

 

Zakładki dla I roku kierunku Lekarskiego

Literatura

Literatura podstawowa:

Drewa G., Ferenc T. „Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów”, Wydawnictwo Urban &Partner, Wrocław 2011.

Ronnegren A. L. „Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej”,  MedPharm, 2018.

Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J., White R.L. „Genetyka medyczna”, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2000.

 

Literatura uzupełniająca:

Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2007 i następne edycje

Pod red. Ostrowska Z., Mazur B. Diagnostyka laboratoryjna dla studentów medycyny. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2011.

Brown T.A. (P.Wegleński, red.) „Genomy”,  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 i następne edycje.

Alberts B. „Podstawy biologii komórki”, PWN, 2005 lub kolejne edycje

Twyman RM . Biologia rozwoju. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003.

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Wprowadzenie do kierunku Lekarsko-Dentystycznego

Wprowadzenie do kierunku Lekarsko-Dentystycznego - jakiś opis?

 

Zakładki dla kierunku Lekarsko-Dentystycznego

Literatura

Literatura podstawowa:

Drewa G., Ferenc T. „Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów”, Wydawnictwo Urban &Partner, Wrocław 2011

Ferenc T. , Kurnatowski P. , Błaszkowska J. „Zarys parazytologii medycznej”, Edra Urban & Partner, Warszawa 2017

Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J., White R.L. „Genetyka medyczna”, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2000.

Kadłubowski R., Kurnatowski A. „Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów”, (wydanie VII), PZWL, Warszawa 1999

 

Literatura uzupełniająca:

Pod red. Achtelik W. Materiały do ćwiczeń z lekarskiej biologii ogólnej. Część I, II. Katowice, 1984,1989

Buczek A., CHOROBY PASOŻYTNICZE Wydawnictwo LIBER, Lublin, 2003

Brown T.A., (pod red. Piotra Węgleńskiego), GENOMY, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 2012

Deryło A. (praca zbiorowa), „Parazytologia i akaroentomologia medyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kierunek Ratownictwo Medyczne

Wprowadzenie do kierunku Ratownictwo Medyczne

Wprowadzenie do kierunku Ratownictwo Medyczne - jakiś opis?

 

Zakładki dla kierunku Ratownictwo Medyczne

Study At The Dentistry

Important information

 

Students who are absent on the first classes are asked to read the Regulations of the subject "BIOLOGY" (www.biologia.zabrze.sum.edu.pl, Study at the Dentistry, Rules and Regulations). Please print, sign the Regulation and send the scan of the document via e-mail to the address biolmedzab@sum.edu.pl until 2020.11.27/

 

Please be advised that passing the exercises may take the form of an oral or written answer (test).

 

The topics listed in the “Seminars and Exercises” tab on the website  (http://biologia.zabrze.sum.edu.pl) should be prepared for each exercise.

Introduction to Study At The Dentistry

Introduction to Study At The Dentistry - jakiś opis?

 

Tabs for Study At The Dentistry

Module

Teaching module description: BIOLOGY

Koło Naukowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej

Ul. Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica

(32) 272 21 71
biolmedzab@sum.edu.pl